Emlak satısı - Türkiyede Satılık ve Kiralık Emlak

Fiyat Aralığı: » -

İlanları karşılaştırın

Türkiye’de Mülk Satın Alımı: Süreç ve Prosedürler

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinin değiştirilen 2644 üncü maddesi uyarınca 18 Mayıs 2012’den beri mütekabiliyet artık Türk mülklerini satın almak isteyen yabancılar için bir engel oluşturmamaktadır. Yani, 183’den fazla ülkenin vatandaşları ister lüks villa olsun ister apartman dairesi olsun Türkiye’de mülk ve gayrimenkul satın alabilirler. Aynı hususla ilgili bilgiler, yurtdışındaki Türk konsolosluklarından ve elçiliklerinden ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. Yabancı uyruklular, yasal kısıtlamalar dâhilinde herhangi bir mülk türünü satın alabilirler.

Türkiye’de Mülk Satın Alacak Yabancılar İçin Hukuki Koşullar

Mülkiyet hakkının devrin, resmi evraklar tapu sicil müdürlüğünde imzalandıktan sonra izin verilir. Noterden önce satış taahhüdü anlaşması da yapılabilir. Ancak, yasal mülkiyet bu anlaşmalarla geçmez. Toplamda 30 hektarlık mülk, yabancı uyruklular tarafından satın alınabilir. Yabancılar yasaklanmış veya yüksek güvenlikli olan bölgelerde mülk edinemez veya kiralayamaz. Bir ilçe veya kasabada, ilgili ilçe veya kasabanın toplam alanının yüzde 10’una kadar mülk edinebilir veya mülkiyetten gayri ayni haklar elde edebilirler.

Mülkiyet Devri için Şartlar

Mülk sahibi (bu durumda yabancı) Arsa Tapu Müdürlüğünde ön hazırlık başvurusunda bulunmalıdır. Gerekli belgeler arasında mülkün tapusu, kimlik belgesi veya pasaport (çevirisi yapılmış), zorunlu deprem sigortası poliçesi ile alıcının ve satıcının fotoğrafları yer almalıdır. Vekâletnamenin yurtdışında hazırlanması durumunda, onaylanmış çevirileri ile birlikte vekâletnamenin aslı ve onaylı örneği de aynı işi görebilir.

Vekâletname

Bunlar Türk Konsoloslukları veya büyükelçiliklerinin konularıdır. Yabancı noter tarafından verilen vekâletname, ek belgelendirme ihtiyacını önlemek için Lahey sözleşmesi uyarınca Apostil ile onaylanmalıdır. Eğer vekâletname Lahey’in parçası olmayan yabancı bir ülkenin noteri tarafından verilirse, yabancı makamın imzası ve mührü, o ülkedeki Türk konsolosluğunca onaylanmalıdır.

Yabancı Şirketler Tarafından Mülk Edinimi

Tüm bunlar 2644 Sayılı Tapu Kanunun 35 inci maddesi ile düzenlenir. Yasal düzenlemelere göre kurulan yabancı ticari şirketler, özel yasalar uyarınca mülk edinebilir ve mülkiyetten gayri ayni haklar elde edebilirler. Bunlara 4737 No’lu Sanayi Bölgeleri Kanunu, 2632 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 6326 Sayılı Petrol Kanunu dâhildir. Yabancı yatırımcılara ait yabancı sermayeli şirketler için bazı şartlar bulunmaktadır.

Sonuç

Türkiye’de bir mülk, askeri kontrol gerçekleştirildikten sonra satın alınabilir. Eğer mülkünüzün değeri 1 milyon ABD Doları aşıyorsa ve aldığınız mülkü 3 yıl içinde tekrar satışa sunmazsanız, bu vatandaşlığın kazanılması için hızlı bir yoldur. Buna ek olarak, mülk daha düşük bir değere sahip olsa da belirli ikamet koşulları karşılandığında, yetkililerin onayını takiben Türk vatandaşlığı elde edilebilir. Dolayısıyla Türkiye’de mülk satın alma, birden daha fazla avantaja sahiptir!

WhatsApp chat