Oturma izni - Türkiyede Satılık ve Kiralık Emlak

Fiyat Aralığı: » -

İlanları karşılaştırın

Türkiye’de oturma izni

Vize muafiyetinden veya normal verilen vize süresinden (90 gün) daha fazla Türkiye’de kalmayı düşünen yabancılar oturma izni almakla yükümlüdürler. Dolayısıyla, Türkiye’de satılık daire arıyorsanız, izin almak daha mantıklıdır, çünkü bu daha sonraki bir tarihte Türk vatandaşlığını kazanmanın yolu olabilir.

Kısa Süreli Oturma İzni

Kısa süreli oturma izni başvurusunda bulunacaklar, yurtdışında yaşayıp Türkiye’de gayrimenkul sahibi olanlar veya burada ticari faaliyetlerde bulunanlar veya işletmeye açmak isteyenlerin e-ikametgâh yoluyla başvuruda bulunduktan sonra ilgili Göçmenlik İdaresi Müdürlüğü’ne veya Göç İdaresi’ne gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir.  Altı aylık bir süre içerisinde kullanılmayan oturma izinleri geçersiz sayılır.

Residence Permit

Kısa Vadeli Oturma İzni için İlk Başvurular

Bunun için, bir başvuru formuna, pasaport gibi seyahat belgelerinin orijinaline ve kopyasına, 4 fotoğrafa ve kaldığınız süre boyunca finansal yeterliliğe sahip olunduğuna dair bir bildirime ihtiyacınız var. Yetkililer ayrıca destekleyici belgeler talep edebilir. Başvuran, Türkiye’de gayrimenkul mülkiyetini kanıtlayan resmi belgeleri de sağlamalıdır. Geçerli bir sağlık sigortasına da ihtiyaç vardır.

Uzatma Başvurusu

Bunun için, oturma izninin sona ermesinden 60 gün içinde uzatma için bir başvuru yapmanız gerekir. Herhangi bir koşulda, yenileme talebi bitiş tarihinden sonra yapılamaz. Yabancılar oturma iznine online e-ikamet sistemi aracılığıyla başvurmaları gerekir. Başvurunun tamamlanması, daha önce oturma izni, mali sürdürülebilirlik beyanatı ve ikamet izni başvuru formu gibi destekleyici belgelerle birlikte ilgili il göçmenlik idare makamına ulaşmış olmalıdır.

Uzun Süreli Oturma İzni

Bu izin için yabancıların ülkede en az 8 yıl kesintisiz bir şekilde kalmış olması ve aşağıdaki belgeleri göçmenlik hizmetlerinin il müdürlüğüne, yani ilk başvuruya ya da şarta göre uzatma başvurusuna ilave olarak sunmalıdır.

İlk başvuru için, oturma izni başvuru formunun, pasaport gibi seyahat belgelerinin orijinali ve kopyası, önceki oturma izninin ve 2 adet fotoğraf ile birlikte sunulması gerekmektedir. Belgeler arasında ayrıca geçerli sağlık sigortası, son üç yıl içinde hükümet veya kuruluşlardan sosyal yardım almadıklarını gösteren belge ve kalış süresinin tamamı için yeterli, sürdürülebilir finansal kaynaklara sahip olduklarını gösteren belge ve sabıka kaydı bulunmalıdır. Başvuru sahibi ayrıca, ikametgâh sisteminde kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri de sunmalıdır.

12 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemelere göre, yabancı uyruklular, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu tarafından aşağıdaki şartları karşıladıktan sonra Türk vatandaşlığına kabul edilebilirler:

  • Ekonomi Bakanlığına 2.000.000 Dolar veya daha fazla sabit sermaye yatırım yapılacağına dair sunulacak kanıt
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üç yıl satma kısıtlaması olan en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alındığını gösteren belge
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca en az 100 kişiye iş imkânı sağlayacak ticari faaliyette bulunacağını gösteren belge
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, Türkiye’de bankalarda en az 3 yıl çekilmeden 3.000.000 Doları tutarında para yatırıldığını gösteren belge.
  • Hazine Müsteşarlığından üç yıl boyunca satılamayan 3.000.000 Doları değerinde devlet tahvilleri satın alındığını gösteren belge
  • Sermaye piyasası Kurulu’ndan 1.500.000 Dolarlık gayrimenkul yatırımı veya 3 yıl içerisinde geri çekilmeyecek yatırım sermayesi yapıldığını gösteren belge

Uygulama Süreci

Oturduğunuz ülkeden / ikamet ettiğiniz ülkeden oturma izni almak için başvurabilirsiniz. Hâlihazırda Türkiye’de bulunanlar oturma izni için yerel makamlara başvurabilir. Oturma izninin türüne bağlı olarak, işveren, banka, okul veya üniversiteden gibi yerlerden alınacak belgeler gerekli olabilir. Oturma izni, başvurunun nedeni ve iznin türüne göre genellikle 6 ay ile 5 yıl aralığında geçerlidir.

WhatsApp chat